Kalite Politikamız

Plastik Ambalaj Sanayisinde hizmetler veren şirketimiz aşağıdaki ilkeleri kalite politikası olarak benimsemiştir:

Müşteri şartlarına en uygun ve en yüksek kalitede hizmet vermek ve üstün performanslı ürünü sağlamak başlıca kuruluş amacımızdır.

Bu amaç doğrultusunda;
• Ürün kalitemiz ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak,
• Şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek,
• Personelimizin eğitim ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayarak çalışanlarımızın bireysel katkılarını arttırmak

• Müşterilerimizin mevcut ve gelecek beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek onlara en iyi ve en uygun şartlarda ürün ve hizmet sunmak,

• Verilen hizmetin kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve müşteri memnuniyetini sürekli en üst seviyede tutmayı görev edinmek ve sektörde ismi ile ön plana çıkan bir işletme olmak,

Kurulan kalite sisteminin etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmek için sistemin gereklerinden ve taahhütlerinden ödün vermemek,

• ISO 9001:2015 kalite yönetim sistem standart’ının gerekleriniyasal şartlarını yerine getirmek ve etkiniliğini sürekli iyileştirmek

Kalite Politikamızdır.